Kodėl einu į rinkimus?

VBwordpressVisą savo laiką skyriau darbuotojų interesams ginti. Derėjausi dėl oraus žmonių atlyginimo, saugių darbo sąlygų, galimybės skaidriai daryti karjerą. Kovojau su neteisybe, politiniu aklumu. Subūriau 4000 teisėsaugos darbuotojų  į profesines sąjungas, sukūriau teisinės bei savitarpio pagalbos darbuotojams tinklą visoje šalyje. Žmonių balsas buvo išgirstas – pavyko padaryti esmines permainas vidaus reikalų sistemoje: nepaisant spaudimo, ginčų ar tiesiog politinės atsakomybės stokos.

Savo akimis pamačiau tikrą Lietuvos politikos veidą ir esu įsitikinęs, kad turint aiškų tikslą, žmonių paramą galima pasiekti permainų. Tai ir lėmė mano apsisprendimą eiti į politiką.

Rinkimuose dalyvauju su Sauliaus Skvernelio profesionalų komanda. Ji pasiryžusi užtikrinti, kad Lietuva stiprėtų, o jos žmonės gyventų oriai. Aš, kaip ir jūs, noriu didžiuotis savo šalimi, būti saugomas jos įstatymų. Mane palaiko mano šeima.

Visa tai yra svarus pagrindas būti jūsų kandidatu ir atstovauti jūsų interesams.

Sprendimai yra aiškūs, tereikia politinės valios juos priimti ir įgyvendinti. Mano tikslai:

apsaugoti darbuotojo, kaip silpnesnės šalies, interesus. Teiksiu įstatymus, kurie, apsaugos darbuotojo, kaip silpnesnės šalies, interesus, sudarys sąlygas augti darbuotojų pajamoms, stiprins profesinių sąjungų veiklą. Europos Sąjungos parama ir valstybės pagalba turi būti skiriama tik skaidriai veikiančioms verslo įmonėms, kurios realiai saugo ir ugdo darbuotojus, dalinasi su jais sėkme ir užtikrina žmogaus gerovę;

įtvirtinti specialią jaunų šeimų programą. Sukursiu pagalbos jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą paketą, kuri būtų grįsta prieinamų kreditų ir valstybės garantijų sistema;

padėti norintiems kurti ir plėtoti verslą, ypač šeimų verslą. Kaip patvirtina mano patirtis, būtina sukurti kooperatinės bankininkystės plėtojimo ir pagalbos programą, kuri užtikrins finansinio kapitalo prieinamumą. Siūlysiu įstatymus, padėsiančius kurti palankią konkurencinę aplinką verslui;

sumažinti komunalinius mokesčius, sustiprinti vietos bendruomenes ir vartotojų interesų gynimą. Sieksiu pertvarkyti paslaugas teikiančių valstybės įmonių valdymą, jas depolitizuoti, įtraukti į valdymą vartotojų ir bendruomenių atstovus;

padėti vaikams, senjorams ir jauniems žmonėms, skaudžiausiai išgyvenantiems nepriteklių ir atskirtį. Remdamasis pažangiausia pasauline patirtimi siūlysiu sprendimus, kurie leis jaunimui įgyti tinkamą išsimokslinimą. Darbingiems žmonėms – susirasti darbą ar persikvalifikuoti. Senjorams jau 2017 metais padidinti pensijas ir jas indeksuoti;

įteisinti adekvačias bausmes už korupcinius nusikaltimus. Stiprinsiu teisėsaugą, prokuratūrą, didinsiu teismų nepriklausomybę, sieksiu įtvirtinti tarėjus.

Man 39 – eri, esu teisininkas. Dirbau kartu su profesionalais – Sauliumi Skverneliu, Kęstučiu Čilinsku, Vizgirdu Telyčėnu. Pasiekėme esminių pokyčių teisėsaugoje, ne kartą užkirtome kelią korupciniams sandoriams.

Saulius Skvernelis: Vytautas – teisininkas, galintis įsigilinti į painiausius įstatymus ir pasiūlyti sprendimus. Daug dirbdamas subūrė daugiatūkstantinę organizaciją, kuri gina žmones. Pasiekė, kad ji būtų įtakinga, kelianti pasitikėjimą. Šiuo žmogumi aš pasitikiu.

Detali biografija

 • Gimiau 1977 m kovo mėn. 26 d., Vilniuje;
 • Užaugau Zarasuose, čia baigiau vidurinę mokyklą;
 • 1997 m. baigiau Vilniaus Aukštesniąją policijos mokyklą, vėliau Mykolo Romerio universitetą, įgijau teisininko specialybę;
 • Profesinės patirties sėmiausi Švedijoje, Olandijoje, Estijoje, Europos profesinių sąjungų mokymo institute, Belgijoje;
 • nuo 1997 m. dirbau policijos tardytoju, analitinį, vadovo darbą;
 • 2007 – 2008 m. dirbau Seime, K. Čilinsko padėjėju;
 • 2008 – 2012 m. įkūriau Nacionalinį pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimą (NPPSS), jam vadovavau;
 • 2009 m. kartu su K. Čilinsku, kitais garbiais žmonėmis įsteigiau Jungtinį/Nepartinį demokratinį judėjimą, buvau tarybos pirmininku;
 • 2009 m. įkūriau Pareigūnų kredito uniją, buvau jos vadovu;
 • nuo 2012 m. esu NPPSS  atstovas Europos policijos profesinių sąjungų konfederacijoje;
 • 2014 m. paskirtas Vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio patarėju;
 • Šiuo metu konsultuoju vadovus strateginio valdymo, komunikacijos, organizacijų plėtros klausimais;
 • Moku rusų ir vokiečių kalbas.
Reklama